Fortegnelser og Databehandleraftaler


En fortegnelse er et overblik over behandlingen af data, som du udfører – uanset hvilken slags personoplysninger behandlingen omfatter. Fortegnelsen skal være skriftlig og elektronisk. Dette kaldes også for Artikel 30.

Fortegnelsen skal indeholde noget forskelligt afhængigt af om du er dataansvarlig eller databehandler, men du skal faktisk lave en fortegnelse, uanset om du er den ene eller den anden.

Der gælder altså forskellige regler for dataansvarlige, den som beordrer opgaven, og databehandler, den som udfører opgaven.

 

Hvis en virksomhed benytter IT-leverandører, som behandler personoplysninger på vegne af virksomheden, eksempelvis et lønsystem, skal virksomheden (den dataansvarlige) sikre, at IT-leverandøren (databehandleren) overholder reglerne.

En databehandleraftaler er en aftale mellem den dataansvarlige og databehandleren.

Den dataansvarlige skal sikre, at der laves en databehandleraftale. Det er altså en kontrakt, som er bindende for databehandleren – og den skal være skriftlig og elektronisk.

 

Se vores webinar omkring Fortegnelser og Databehandleraftaler lige her.