Nye EU-regler for onlinebetalinger i 2021


Fra 1. januar 2021 træder nye regler omkring en stærk to-faktor-autentifikation i kraft.

Finanstilsynet har accepteret, at praksissen først anvendes fra 11. januar 2021, men herefter skal alle webshops altså sikre, at to faktorer anvendes til at godkende betalinger. De to faktorer udgøres af noget, som kun betaleren ved (kodeord f.eks.), noget  unikt ved betaleren (Face-ID f.eks.) eller noget, som kun betaleren har (betalingskort f.eks.).

Det kan eksempelvis være et køb på en hjemmeside, der betales med et dankort, hvorefter betaleren skal indtaste en kode fra en SMS. Altså en proces, som mange af os kender allerede i dag. Det, der ændres ved denne nye regel, er, at det nu er et krav.

Dog omfatter reglerne hverken abonnementsbetalinger eller køb for under 225 kr., hvilket gør nogle processer noget lettere.

” Hvis du driver en webshop, er det vigtigt, at …

Hvordan håndhæves denne nye regel? Fra 1. januar 2021 har reglen været gældende på tværs af alle EU-lande. Kortudstedere, altså primært bankerne, skal afvise betalinger, hvis de ikke lever op til en to-faktor-autentifikation.

Hvis du driver en webshop, er det vigtigt, at du får implementeret en to-faktor-autentifikation inden den 11. januar. Hvis det ikke er tilfældet, kan du nemlig risikere at skulle hæfte for kunders tab. I øvrigt må du slet ikke gennemføre betalinger i din webshop uden at leve op til den nye regel.

Din kortindløser, eksempelvis Nets, kan oplyse dig om, hvorvidt din webshop er parat til at gennemføre betalinger efter 11. januar.

 


Kilde: https://kammeradvokaten.dk/nyheder-viden/nyheder/2020/12/skaerpede-sikkerhedskrav-til-onlinebetalinger-traeder-i-kraft-den-1-januar-2021